background-image

Stap 3: Rechtsvorm

Het is belangrijk dat u een keuze maakt welke rechtsvorm u wilt nemen voor uw bedrijf. Als het gaat over de rechtsvorm voor een bedrijf, dan gaat het om de juridische vorm voor een bedrijf. Er zijn veel verschillen tussen de rechtsvormen dus het is belangrijk dat u weet wat welke rechtsvorm inhoudt.

Als u naar de Kamer van Koophandel gaat voor de inschrijving dan wordt er meteen vastgelegd welke rechtsvorm u heeft gekozen. U kunt hierbij hulp krijgen van iemand van de Kamer van Koophandel mocht u niet goed weten welk rechtsvorm u wilt nemen.

Als zelfstandig ondernemer kunt u kiezen voor verschillende rechtsvormen:

De eenmanszaak

Als u kiest voor de eenmanszaak, dan kiest u voor een rechtsvorm die het meest wordt gekozen. Bij deze keuze gaat het om een bedrijf waarbij één persoon verantwoordelijk is voor alles in het bedrijf. Er mag bij een eenmanszaak wel personeel worden aangenomen. De winst die de ondernemer maakt, moet worden opgegeven bij de belasting, omdat hij hier inkomstenbelasting over moet betalen.

De Vennootschap Onder Firma (VOF)

De Vennootschap onder Firma lijkt veel op de eenmanszaak, alleen zijn er bij deze rechtsvorm twee of meer personen 'de baas' van het bedrijf. De ondernemer is bij deze keuze door meerdere mensen opgericht. De eigenaren van deze onderneming zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles binnen de onderneming. Ook hierbij wordt er inkomstenbelasting betaald over de winst die de onderneming maakt.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Een Commanditaire Vennootschap is deels te vergelijk met een VOF. Er zijn momenteel twee soorten vennoten. U heeft de beherende vennoot en de stille vennoot. Als men spreekt over de beherende vennoot, dan zijn deze met hun privévermogen aansprakelijk. Bij de stille vennoot gaat het alleen om het bedrag dat zij hebben ingebracht in de onderneming. Iedere vennoot betaalt zelf inkomstenbelasting over het deel van de winst dat zij ontvangen.v

Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV)

Bij deze rechtsvormen is het kapitaal verdeeld in aandelen. Deze kunnen in handen zijn van één of zelfs meerdere aandeelhouders. Het bedrag dat de aandeelhouder zelf heeft ingebracht is hun eigen aansprakelijkheid. Bij de BV is diegene zelf de rechtspersoon. Daarnaast heeft een BV ook meer verplichtingen dan bijvoorbeeld een eenmanszaak. Er dient bijvoorbeeld startkapitaal te worden ingebracht alvorens de onderneming is opgericht.

Naamloze Vennootschap (NV)

Een Naamloze Vennootschap is eigenlijk te vergelijken met de BV. Echter is het zo dat de aandelen van een NV verhandelbaar zijn.

Maatschap

Het gaat bij een maatschap vaak om een beroep, en niet om een bedrijf. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de huisartsenpraktijk in uw gemeente. Een arts is eigenlijk een zelfstandig ondernemer, een aantal aspecten regelen ze samen. Hierbij kunt u denken aan het bedrijfspand.

De vereniging

Het gaat bij deze rechtsvorm niet om het maken van winst. Het heeft vaak als doel om gemeenschappelijk te zijn voor zijn leden.

Stichting

Hier gaat het meestal om sociaal doel. Het gaat niet om winst maken, maar om mensen te kunnen helpen.

ZZP en freelancers

ZZP en freelancer zijn eigenlijk geen rechtsvormen. Maar het zorgt er wel voor dat men weet dat u als zelfstandige werkt. U kunt als u als ZZP'er gaat werken zelf kiezen of u een eenmanszaak op wilt zetten of kiest voor een BV.