background-image

Stap 2: ondernemingsplan

U heeft de eerste stap gezet, u heeft een bedrijfsnaam gekozen. Nu komt u bij de volgende stap, een ondernemingsplan schrijven. In een ondernemingsplan beschrijft u eigenlijk alle ideeën die u heeft voor uw bedrijf. U gaat hier concreet aangeven om wat voor soort bedrijf het gaat (eenmanszaak bijvoorbeeld), wat de doelstellingen zijn van uw bedrijf, u gaat een marktonderzoek houden (haalbaarheid) en u schrijf een stukje over u zelf als ondernemer. Een ondernemersplan heeft eigenlijk als doel dat u een houvast heeft voor uw bedrijf. U kunt ook wanneer u leningen aan wilt vragen uw ondernemingsplan aan de financieerders laten zien. U kunt hen wellicht op deze manier overtuigen van waarom u een lening nodig heeft en wat u precies wilt bereiken met uw bedrijf. Ze zien dan in elk geval dat u goed bent voorbereid op wat u in de toekomst wilt gaan doen.

Een ondernemingsplan kan er op verschillende manieren uit zien. U kunt verschillende boeken raadplegen om te zien hoe een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, er uit kan zien. Een ondernemingsplan is een plan dat voor elk bedrijf uniek is. Het is voor u belangrijk dat u weet wat u wilt vermelden in dit ondernemingsplan, zodat u alles toe kunt lichten wanneer mensen hier om vragen. Er zijn een aantal fasen die sowieso besproken dienen te worden in een ondernemingsplan. Het gaat hierbij om een samenvatting, informatie over de ondernemer en over de onderneming, de doelstellingen van het bedrijf, een marketingplan, de boekhouding, de huisvesting, het personeel en de financiële planning voor het bedrijf. Deze punten worden nu kort toegelicht.

Samenvatting

Als het gaat over een samenvatting, dan moet u denken aan een kort stuk tekst waarin alle hoofdpijn van het ondernemingsplan staan beschreven. Veel investeerders kunnen niet het gehele ondernemingsplan doornemen en vragen daarom vaak naar de samenvatting. Het is relevant wanneer u de samenvatting probeert op &eactue;én pagina weer te geven. Dan is het een beknopte samenvatting, die iemand snel kan doornemen. U moet er voor zorgen dat u in de samenvatting vermeldt wie u bent, wat uw doelen zijn met deze onderneming, hoe u de doelen wilt gaan realiseren, op welke markt uw bedrijf zich gaat richten, wat het verwachte marktaandeel is voor uw bedrijf en waarom u denkt dat uw bedrijf succesvol zal gaan zijn.
Daarnaast geeft u kort aan wat u van plan bent met de financiële middelen en de vooruitzichten van uw eigen bedrijf.

Curriculum Vitae

Een beschrijving van u als ondernemer, de makkelijkste manier om dat weer te geven is via een Curriculum Vitae. Hierin worden aspecten vermeld als welke opleiding heeft u gedaan, welke diploma's heeft u behaald en hoeveel werkervaring heeft u. Waar heeft u werkervaring opgedaan en wie bent u? Uw persoonlijke omstandigheden worden ook in het Curriculum Vitae vermeld. Het gaat dan om uw woonsituatie bijvoorbeeld. Daarnaast kunt u kort aangeven wat uw motivatie is om een eigen bedrijf te starten. Geef hierbij ook uw visie en doelstellingen aan zodat zij weten wat uw motto is om een bedrijf te gaan starten en succesvol te onderhouden.

De onderneming

Bij de tekst die u gaat schrijven over de onderneming is het van belang dat u tot in de details gaat schrijven. Het is belangrijk dat u hierin vermeldt welke rechtsvorm u heeft gekozen en waarom. Welke vergunningen moet u aanvragen en waar gaat de onderneming plaatsvinden? Geef hierbij ook aan wat u tot nu toe allemaal heeft gedaan, maar ook wat er nog gedaan moet worden volgens u. Op deze manier heeft u een duidelijk overzicht wat er gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. U kunt hier ook een globale planning bij zetten.
Daarnaast besteedt u aandacht aan de doelstellingen van uw onderneming en hoe u deze wilt behalen.

Het product of de aangeboden dienst(en)

U wilt met uw onderneming iets bereiken. Wilt u een product gaan leveren of gaat u diensten leveren aan particulieren of bedrijven? Het is belangrijk dat u in dit stuk duidelijk maakt wat u precies wilt gaan doen, hoe u dat wilt gaan doen en met welke middelen u dit gaat doen. Het is belangrijk dat u hierbij gebruik maakt van de ontwikkeling, de lancering en de commercialisering. Heeft u misschien al producten of diensten geleverd? Geef dan aan wat u heeft gedaan en wat de goede en zwakke kanten hier van zijn. Geef aan wat u nu gaat doen om uw product er uit te laten springen en waarom men juist gebruik moet maken van uw product(en) en/of dienst(en).v

Analyse en marketing

Als u producten wilt gaan verkopen, is het belangrijk dat u hier een doelgroep voor heeft gekozen. Dit zal u duidelijk moeten beschrijven in het hoofdstuk analyse en marketing.
Voorafgaand moet u weten aan welke bedrijfstak de onderneming behoort. Past uw product bij de doelgroep waar u het voor wilt gaan gebruiken? Doe een onderzoek en beschrijf uw bevindingen. De doelmarkten moeten dus beschreven worden in dit hoofdstuk. Daarnaast heeft u altijd te maken met concurrentie. Beschrijf deze ook in dit hoofdstuk. Zo laat u zien dat u goed op de hoogte bent van de andere partijen/bedrijven. Ook de potentiële klanten mogen niet ontbreken. U moet hierbij ook aangeven hoe u deze klanten wilt gaan bereiken. U kunt hierbij denken aan promotie en marketing.

Financiën

Een belangrijk onderdeel zijn de financiën. Heeft u zelf al voldoende geld om de onderneming op te zetten of moet u geld gaan lenen? Vermeld in dit hoofdstuk hoe u dat wilt gaan doen en bij welke bedrijven u geld wilt gaan lenen en waarom. U moet ook aangeven waar u het geld voor nodig heeft en hoe u het geld precies wilt gaan investeren in uw bedrijf.

Personeel

Kan uw bedrijf zonder personeel? Maak een schatting hoeveel personeel u nodig denkt te hebben. Welke eisen stelt u aan uw personeel en hoe gaat u om met de vergoedingen voor deze mensen? Hierbij kunt u denken aan de reiskosten, vergoeding van kleding etc.